بهار نرفتنی

در هیاهوی این بهارهایی که می آیند و می روند

برخی بهارها می آیند

اما هیچوقت نمی روند...

     تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

                                           دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی*

* مولانا

 

/ 0 نظر / 9 بازدید