برنده

 در بعضی بازیها همیشه برنده ای چه ببازی چه ببری

در بعضی بازیها باید باخت تا برنده بود...

 و عشق آن بازی است که پاکباخته اش پیروز مطلق است

 

پ.ن: تو میدانستی به چه ببازی

       از آن است که جاودان شده ای!

/ 0 نظر / 9 بازدید