سفره ستاره

 

سفره ستاره گسترده ...

                               ... و من مهمان شب بودم

                                           ... در آن ناکجایی که سربه هوایی جرم نیست!

 

*یادگار سفر به کویر،با دوستان همدل

/ 0 نظر / 10 بازدید