شکر

می اندیشیدم: شکرگزار خواهم شد

   و شکر یعنی " بهترین استفاده از نعمت در جهت رضایت و خشنودی منعم"*

 آه خدایا چه پیمان سختی

                           مرا شکر گزاری بیاموز!

 

پ.ن: تو کلمه ها را برایم اسم ساختی!  ولله که شهر بی تو مرا حبس می شود.

 

* پرتوی از قرآن- مرحوم طالقانی

 

/ 0 نظر / 10 بازدید