ای ایران

ای خرم از تو بهشت

هرگز مباد که جانم از عطر سحرآمیز تو تهی گردد

دوستت دارم، چون کودک که مادرش را

چون عاشق که معشوقش را

و چون غریب که موطنش را...

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید