چشم خورشید

 

مرا که توان چشم دوختن به خورشید نیست

چگونه هوس خیره شدن به چشم تو می پزم در دل

 

 *********************************************

رندان مست جدیدترین اثر شجریان از دیروز به بازار اومد.

/ 0 نظر / 9 بازدید