فراموشی

بر گور قهرمانانمان

علف ها سبز شدند

افسوس که از علف ها کمتریم!

 

پ.ن : کوچولوی از راه رسیده امروز،خوش آمدی.

پ.ن١: برادر خوبم،مثال صبوری و مهر، تولدت مبارک. 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید