حادثه

حادثه، تو بودی ....در دستان خدا 

روزی که شکل می داد ترا به نام عشق

/ 5 نظر / 28 بازدید
ملیحه (sev7en)

و عشقت پیروزی آدمیست هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد ... [گل]

تب۴۰درجه

دلتنگ بودیم. [گل]

سهيل

حادثه يكي شدن

محسن

خدا عشق است در دستان ما