بی هراس داس

آنچه به من آموختی برایم به یادگار خواهد ماند

دنیا غایتمند است و دردهایی که میکشیم ما را برای آنچه در پیش داریم

شایسته می سازد به شرط آنکه آنها را درک کنیم.

بهارمن !

 برای آموختن جوانم کن.

ببین امسال جوانه ها سبزتر میشوند

بی هراس داس!

/ 0 نظر / 11 بازدید