سده

از ژرفا تا بلندای دلم آتش افروختی

یعنی که سرما از این خانه رفت...

 

* جشن سده مبارک.پیشینیان ما و اکنون هم کسانی که به آئین احترام میگذارند در شبی مثل امشب (١٠ بهمن) بر بامها و بلندی ها و کوهها می رفتند و آتش میافروختند یعنی سرما را بیرون کردیم و چشم انتظار گرمائیم.  

/ 0 نظر / 10 بازدید