سردار بی سپاه

فریاد می زد حمله ....حمله

غافل از آنکه سپاهش را در خواب جا گذاشته است...

.

بیدار شو بیدار

آنکه سوارش شدی چوب خشکیده وامانده ایست

اسب راهوار تو دیریست مرده است....

/ 0 نظر / 10 بازدید