رماتیسم

ساق موهایم رماتیسم گرفته اند

از بس که آفتاب ندیدند...

 

*****************************

دیروز روز جهانی حمایت از یتیم ایدز بود.تعهد یکی از بهترین راههای حمایت از آنهاست.

/ 0 نظر / 6 بازدید