پنهان چو دل

این آغاز سفر دوازدهم است

آنجا که تو عزم سفر کردی

تا ما ادامه اش دهیم....

تا ما ادامه اش باشیم....

ادامه تو

ادامه کعبه..................

آنچنان که برایم نوشتی:

ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت میکنم

                                                  تو کعبه ای، هر جا روم قصد مقامت می کنم.*

از دل سلامت می کنم!

 

*مولانا

/ 0 نظر / 10 بازدید