سنگین

نه نمیشود

این قلم خواب رفته است

سنگین تر از تمام گام های بی هدف

                                                     تمام آه های بی صدا

 

/ 0 نظر / 11 بازدید