امرداد

چگونه شد  که در دست همه آدمیان آینه ای نهادی 

و در مقابل هر آینه لبخند زدی

و آنگاه مرا با آینه ها 

و آینه ها را با لبخند شعبده بازت

نامیرا کردی....

برای ابد

امردادی جاودان من!

/ 6 نظر / 28 بازدید
تب۴۰درجه

خوشحالم که این بار اولین خواننده ات بودم! خواستی برو ولی بانوشته هایت زودتر از زود بیا!!!

زن-شمن

سلام عزیزم