تفکر

مرد: چیه اینقدر تو فکری؟

زن: دارم فکر میکنم چطور به تو خیانت کنم!

مرد: ای بابا. اینکه خیلی ساده است، فکر کردن نداره!!!

/ 0 نظر / 13 بازدید