شهید

شهید شدند بی آنکه برای شهادت رفته باشند،شهادت نصیبشان شد زیرا برای زندگی آواز خوانده بودند،قیام کردند با عمل نه با ادعا،بی ادعای دین به قلب ناپاکی زدند، به خون غلطیدند بی محاکمه... بی گناه. با گلوله و آتش به استقبالشان رفتند و آموختنمان که نامرد از هر دستی که به اعتراض بلند شود می هراسد، خواهد در آن دست قلم باشد خواه نان!

ناجوانمرد با کشتن، خودش را نابود می کند غافل از اینکه آزادی نمی میرد در هیچ کجای دنیا.

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
مهرداد

حالا بی خیال! لاتحسبن الذین قتلو فی سبیل الله امواتا بل احیا’ عند ربهم یرزقون پر سودترین معامله هستی اینه که جانت رو واسه دیدن جانان بهش تقدیم کنی!