فرزند آفتاب

اهورا!

قطره آفتاب، زاده مهتاب!

بهار زادنت در ساعتی که سکوت و سرما به غلظت شب بود...

                                                                شرار تابستان آورد...   

                             عیسی کوچک ما...بهار پائیزه ما...تولدت مبارک!

 

پ.ن1:گفتم ما تا خودمان را در داشتن تو با خودت شریک کرده باشم!

پ.ن2:بازم قایق سواری، بازم اتوبوس دریایی!بازم ماهی مرکب! بازم شبهای بندر!

پ.ن3: دوستت دارم سعیده.به خاطر خودت و متانت و صبوری و عشق بی اندازه ات.

پ.ن4: تولدت مبارک سعیده خوب من.اگر چه با تاخیر که به هیچ دلیلی قابل عذرخواهی نیست.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید