کلام

به همسر زنی که مهریه اش کلام بود

کلام انسان!

و انگشتری  اش بوسه بود، نقره فام!

در ازدحام شاهدان عادل و سکوت نورانی...

هجران را تاب خواهید آورد چونانکه عشق را

زیرا که عشق حادثه ای سهمناک تر از هجر است

خنجر به آب دیده،تازه کن که اسماعیلت تشنه زنده گی تازه است.

 

پ.ن: پا سفت ایستادم بر سر ایمان خویش، دنیا بخشنده است... بخشنده تر از شایستگی ما،

 

/ 0 نظر / 12 بازدید